Zwemvereniging Workum

Code Blauw

Code Blauw: ZwemSportief!


Wat is Code Blauw?

Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.


Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. 

Op de website www.codeblauw.nl vindt U meer informatie.