Zwemvereniging Workum

Privacy Policy

Privacy Policy van de Zwem- en Waterpolovereniging SVW,
gevestigd te Workum en ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. onder nummer 40002572.

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je lid wordt van SVW en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer je het Aanmeldingsformulier invult, te vinden op www.zwemverenigingworkum.nl, vragen wij persoonsgegevens van je omdat je lid wordt van Zwemvereniging Workum.

1.2 Wij verzamelen de volgende (persoons)gegevens: 

(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) geboortedatum;
(f) geslacht;

Wij gebruiken deze gegevens om:

(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met je op te nemen of te onderhouden;
(d) de dienstverlening te verbeteren. 

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1 Voor meer informatie over het gebruik van door ons vastgelegde gegevens en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de secretaris van Zwemvereniging Workum ([email protected]

2.2 Wanneer informatie zou worden gegeven of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en wordt je toestemming gevraagd door het secretariaat.  

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

3.1 Je kunt contact opnemen via [email protected] voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons. 

4. DERDEN

4.1 Wij zijn verplicht jouw gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.) te verstrekken.
4.2 De KNZB gebruikt de gegevens ter effectuering van je verplichte lidmaatschap.
4.3 Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.  Zwemvereniging Workum informeert je over de verwerking van jouw gegevens. 

5         MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS   

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. 

6.         MELDING AAN BETROKKENE

6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer. 

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken. 

20 Maart 2018