Zwemvereniging Workum

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie of pestgedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Bij de zwemvereniging is een vertrouwenspersoon benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt naar het juiste advies.

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie of pesten is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom heeft de Zwemvereniging Workum een vertrouwenspersoon aangesteld.

Vertrouwenspersoon

Je kan contact opnemen de vertrouwenspersoon als je melding wilt doen.De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing naar het goede advies vragen. Tevens kan je bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving contact zoeken met de vertrouwenspersoon.

Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Indien gewenst wordt de persoon met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

Hoe te bereiken?

Je kan de vertrouwenspersoon van de Zwemvereniging Workum benaderen voor een melding of een vermoeden van bovenstaande zaken.

De melding kan gericht worden aan
Dhr Remko de Jong: 
[email protected] of je belt naar 0515-231423

Jouw melding wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld door de vertrouwenspersoon.